PLASTiCE logotip je abstrakten simbol glavnega cilja projekta: plastike iz obnovljivih virov in biorazgradljive plastike. To izvira iz pasice, ki je bila prvič razvita:

 

Pasica naj bi pokazala prehod iz plastike, ki temelji na nafti (črna) na plastiko iz obnovljivih virov (zelena). Prehod med različnimi deli je simbol za razgradnjo / razdrobljenost, ki poteka med razgradnjo biorazgradljive plastike.

V želji po združitvi grafike s kratico projekta PLASTiCE (PLASTics iCentral  Europe - Plastika v srednji Evropi),sta bili obdržani obe polovici, tako črna kot zelena, v barvi pisave, medtem ko je bil prehod narejen s horizontalno dvobarvno črko S, ki združuje obe barvi. Horizontalni S spominja na Lemniscatov simbol za neskončnost, katerega lahko prav tako povežemo s trajnostjo. Črka i v PLASTiCE je obrnjena navzdol, kar simbolizira klicaj, s katerim smo želeli poudariti pomembnost prehoda na višjo trajnost.

Logotip je zasnovala oblikovalka Katja Zelinka Škerlavaj.