Central Europe Program

Organizacije

European Bioplastics je krovna evropska organizacija ki skrbi za promocijo bioplastike.

Literatura

NOVO! 

Plastics the Facts 2013 .pdf EN

Benefits and challenges of bio- and oxo-degradable plastics MORE

Stališče Združenja za Plastičarsko industrijo (Society of the Plastics Industry - SPI) o aditivih ki pospešujejo razgradjno, objavil Svet za bioplastiko januarja 2013.   .pdf EN

Tudi pri European Bioplastics so objavili nekaj stališč o oxo-plastiki:
- Stališče o britanskem standardu (oxo-biorazgradnja plastike)   .pdf EN
- Stališče o "oxo-biorazgradljivi" plastiki   .pdf EN
- Komentarji European Bioplastics na študijio "Ocena življenjskega cikla oxo-biorazgradljivih, kompostirnih in konvencionalnih vrečk"   .pdf EN

Dve brošuri o biorafinerijah:

  • Bio-based Chemicals, Value added Products from Biorefineries (download pdf)
    Joint European Biorefinery vision for 2030, Star-COLIBRI (link to pdf)

Terminologija za bio-sorodne polimere in applikacije (IUPAC priporočila 2012) več (EN)

Plastični odpadki v okolju – Končno poročilo Evropske Komisjije DG ENV (Pri izdelavi so sodelovali BIO Intelligence Service S.A.S). Poročilo daje vpogled v problem odpadkov v okolju s posebnim poudarkom na potencialnih zakonskih spremembah. Poročilo daje sistematični vpogled na bioplastiko in ponuja nekaj svežih informacij in vpogled v potencialni vpliv bioplastike na prihodnost plastičnih odpadkov.  

Tehnološko-ekonomska učinkovitost množične proizvodnje polimerov iz obnovljivih virov v Evropi je poročilo iz serije tehničnoh poročil objavljenih s strani Evropske komisije DG Joint Research center, ESTO in IPTS (urednik Oliver Wolf). Poročilo so dokončali leta 2005 in daje odlično osnovo o polimerih iz obnovljivih virov (med katerimi je veliko biorazgradljivih) s posebnim povdarkom na opisu industrijske dituacije in potencialnega razvoja v prihodnje. več (EN)

Material Data Center: Univerza za uporabne znanosti in umetnosti iz Hannovra je izdala bazo biopolimerov: http://www.materialdatacenter.com/mb/  več

Leonardo da Vinci Program - Okoljsko razgradljiva plastika
Informacijski paket o okoljsko razgradljivi plastiki

Celotni pregled trenutne situacije plastike na svetu.
Plastics – The Facts 2012, European Plastics

Vodič po biorazgradljivi plastiki
Principi biorazgradljive plastike, znanosti, hipoteze in napačne trditve

Knjiga o biopolimerih (ENG) pdf.

Pregled izdelkov in tržna napoved plastike iz obnovljivih virov

Bioplastic innovation - Blog posvečen bioplastičnemu trgu in osnovnih raziskavam

Konference

Plastika in bioekonomija Bruselj, 21-22 September 2011
Konferenca v Evropskem Parlamentu. Predstavitev so na voljo.

European Bioplastics Conference