Kontakt

Dr. Andrej KRŽAN, koordinator projekta
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19, Ljubljana, Slovenija
e-mail: andrej.krzan(at)ki.si
Tel: +386 (0)1 4760 296

Nataša JUVANČIČ, projektni manager
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19, Ljubljana, Slovenija
e-mail: natasa.juvancic(at)ki.si 
Tel: +386 (0)1 4760 246

Petra HORVAT, strokovni sodelavec
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19, Ljubljana, Slovenija
e-mail: petra.horvat(at)ki.si
Tel: +386 (0)1 4760 246