FAQ

Spodnje informacije predstavljajo biorazgradljivo plastiko in odgovarjajo na nekatera pogosto zastavljena vprašanja o teh novih materialih. 

Kaj je biorazgradljiva plastika?
Biorazgradljiva plastika je plastika, ki jo naravni mikroorganizmi prepoznajo kot hrano in jo presnovijo do produktov kot so ogljikov dioksid, voda in biomasa.

Kako poteka biorazgradnja bioplastike?
abiotskih (“neživih”, npr. UV svetloba, voda, toplota) in biotskih (“živih”, organizmi kot so bakterije, glive, alge) faktorjev. V prvi fazi material izgubi trdnost in fizično razpade − fragmentira, v drugem koraku pa organizmi nastale delce presnovijo.

Ali razpad materiala pomeni da je material biorazgradljiv?
Ne. Fizični razpad ali fragmentacija je prvi korak razgradnje, ki vodi le do majhnih delcev. Pri materialih, ki nimajo s certifikatom zagotovljene biorazgradljivosti, teh delcev mikroorganizmi ne razgradijo in lahko daljši čas onesnažujejo okolje.

Kako biorazgraljivo plastiko ločim od navadne plastike?
Biorazgradljiva plastika se od obiËajne, nebiorazgradljive plastike na videz ne razlikuje. Za identifikacijo smo odvisni od napisov in oznak na izdelkih. Ti morajo jasno povedati, da je material ali izdelek biorazgradljiv oz. primeren za kompostiranje. To nedvoumno potrjuje poseben certifikacijski znak (glej sliko), ki mora biti obvezno opremljen s številko certifikata. Napisi kot so “okolju prijazen”, “100% razgradljiv” in podobno ob hkratni odsotnosti certifikacijskega znaka nakazujejo, da material ni dokazljivo biorazgradljiv in ni primeren za kompostiranje. Takšnim izdelkom se izogibajte.

Desno: Najpogostejša logotia za kompostirno plastiko v Evropi

Biorazgradljiva plastika s certifilacijskimi oznakami je primerna za kompostiranje

Ali je biorazgradljiva plastika narejena iz obnovljivih virov?
Ni nujno. Biorazgradljivo plastiko lahko pridobimo iz fosilnih (neobnovljivih) virov kot tudi iz biomase (obnovljivi viri). Biorazgradljivosti ne določa vir temveč narava (struktura) materiala. Količinsko pa je večina biorazgradljivih plastik, ki so danes na trgu res narejenih iz obnovljivih virov.

Kateri izdelki so narejeni iz biorazgradljive plastike?
Iz biorazgradljive plastike je moč narediti večino izdelkov za katere se uporablja plastiko. Najbolj razširjena je uporaba vrečk iz biorazgradljive plastike, ki jih uporabljamo za odlaganje bioloških odpadkov iz gospodinjstev. Biorazgradljiva plastika se množično uporablja za proizvodnjo embalaže, za proizvodnjo pribora, kozarčkov in krožnikov za enkratno uporabo, za dele plenic, v kmetijstvu itd. Najdemo jo v mnogih ekoloških izdelkih, nabor uporab pa se vztrajno širi.

Ali vrečka iz biorazgadljive plastike razpade če se zmoči?
Ne. Plastična vrečka iz biorazgradljive plastike ima enake lastnosti kot plastična vrečka iz nebiorazgradljive plastike. Razpad se začne po daljšem času, predvsem pod pogoji industrijskega kompostiranja.

VEČ: klik!