Centrum excelentnosti pre polymérne materiály a technológie - PoliMaT

Centrum excelentnosti PoliMaT je nezávislá výskumná inštitúcia na báze verejno – súkromného partnerstva založené 8. Januára 2010.

Centrum združuje dovtedy rozptýlené kapacity popredných slovinských výskumných skupín z verejného výskumu a vývojového sektoru a úspešných malých, stredných a veľkých podnikov v oblasti polymérnych materiálov a technológií.

Výskumný program CE PoliMaT zahŕňa interdisciplinárny výskum v niekoľkých prioritných vývojových oblastiach: dokonalejšie (nové) syntetické kovy a nekovové materiály a nanotechnológie, udržateľné technológie, zdravie a vedy o živej prírode.

 

Kontakt:
Urška KROPF