Pakiet zadaniowy WP01

Zarządzanie i koordynacja projektem
Koordynator projektu: Narodowy Instytut Chemii w Lublanie, Słowenia

Pakiet zadaniowy WP02

Komunikacja, zarządzanie i rozpowszechnianie wiedzy
Kluczowe zadanie:
Krajowe Punkty Informacyjne (KPI)
Kierownik WP02: Narodowy Instytut Chemii w Lublanie, Słowenia

Pakiet zadaniowy WP03

Opracowanie mapy drogowej – od nauki do innowacji w łańcuchu wartości
Kluczowe zadanie:
Opracowanie mapy drogowej rozwoju nowych aplikacji dotyczących opakowań biodegradowalnych z uwzględnieniem wyników studiów przypadku
Kierownik WP03: Polska Akademia Nauk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu, Polska

Pakiet zadaniowy WP04

Warunki ramowe dla pobudzenia popytu na rynku
Kluczowe zadania:
Międzynarodowy Program Doradczy
System Certyfikujący w Słowenii i na Słowacji
Kierownik WP04: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) w Warszawie, Polska