Centrum Doskonałości Materiałów Polimerowych i Technologii - PoliMaT

Centrum Doskonałości Materiałów Polimerowych i Technologii jest niezależną jednostką badawczą opartą na partnerstwie publiczno-prywatnym, założoną 8 stycznia 2010 roku.
Centrum stanowi podstawę współdziałania, poprzednio rozproszonych, wiodących słoweńskich grup badawczych z publicznego sektora badań i rozwoju oraz efektywnie działających małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w dziedzinie materiałów polimerowych i technologii.
Program badań Centrum integruje interdyscyplinarne badania w wielu priorytetowych perspektywicznych dziedzinach: zaawansowane (nowe) syntetyczne materiały metaliczne i niemetaliczne oraz nanotechnologie, zrównoważone technologie oraz ochrona zdrowia i nauki przyrodnicze.

Kontakt
Urška KROPF