PROGRAMY

ORGANIZACJE

Europejska organizacja Umbrella, która promuje biotworzywa.

LITERATURA

NOWOŚĆ

Plastics the Facts 2013 .pdf EN

Benefits and challenges of bio- and oxo-degradable plastics MORE

Raport o dodatkach degradowalnych opublikowany przez Radę Biotworzyw Stowarzyszenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych (SPI) w Styczniu 2013. .pdf EN
 
Stowarzyszenie European Bioplastics także opublikowało kilka raportów o dodatkach oxo-degardowalnych:
- Oświadczenie dotyczące Normalizacji Brytyjskiej (British Standard) i oxo-degradacji tworzyw sztucznych  .pdf EN
- Raport o tworzywach sztucznych ‘oxo-biodegradowalnych’   .pdf EN
- Komentarz stowarzyszenia European Bioplastics o ocenie „Ocena Cyklu Życia oxo-biodegradowalnych, kompostowalnych i tradycyjnych toreb handlowych”    .pdf EN

Brochures on biorefineries:

  • Bio-based Chemicals, Value added Products from Biorefineries (download pdf)
  • Joint European Biorefinery Vision for 2030, Star-COLIBRI (link to pdf)

Terminologia w zakresie polimerów i ich stosowania (rekomendacje IUPAC 2012)  Więcej

Odpady z tworzyw sztucznych w środowisku- końcowy, skorygowany raport Komisji Europejskiej DG ENV (przygotowany przez BIO Intelligence Service S.A.S). Raport jest przeglądem kwestii odpadów z tworzyw sztucznych, ze szczególnym uwzględnieniem różnych sposobów postępowania z nimi. Raport przedstawia usystematyzowany obraz biotworzyw i oferuje wiele aktualnych informacji oraz pokazuje potencjalny wpływ biotworzyw na przyszłość odpadów z tworzyw sztucznych.

Techniczno-ekonomiczne możliwości produkcyjne biopolimerów w Europie raport techniczny wydany przez komisję Europejską DG Joint Research Center, ESTO and IPTS (edytor Oliver Wolf). Raport został ukończony w 2005 i jest przeglądem bio-polimerów (część z nich jest biodegradowalna), ze szczególnym naciskiem położonym na sytuację w przemyśle i możliwości przyszłego rozwoju.

Baza danych: Baza danych biopolimerów publikowana przez Uniwersytet Nauk Społecznych i Sztuki w Hanowerze
http://www.materialdatacenter.com/mb/  Więcej

Program Leonardo da Vinci - Tworzywa, które degradują w środowisku
Pakiet informacji o tworzywach, które degradują w środovwsku

Generalny przegląd aktualnej sytuacji tworzyw polimerowych na świecie.
Tworzywa polimerowe – Fakty 2012, European Plastics

Wprowadzenie do tworzyw biodegradowalnych
Tworzywa biodgradowalne - pryncipia, nauka, szum medialny i bezpodstawne zarzuty

Księga biopolimerów (ENG)

Przegląd produktów i przewidywania rynkowe dotyczące powstających biotworzyw

Innowacje w biotworzywach - dział poświęcony rynkowi biotworzyw i podstawowym informacjom na temat badań badawczo-naukowych

KONFERENCJE

Tworzywa polimerowe i bio-ekonomia, Bruksela 21-22.9.2011
Konferencja odbyła się w Parlamencie Europejskim. Dostępne są prezentacje.

European Bioplastics Conference